Emmett Green

Emmett Green is een adviesdienst die zich bezighoudt houdt met energietransitie. Het bedrijf gelooft in decentrale energiesystemen, energy hubs. Local for local, waarbij het opwekken wordt gecombineerd met opslag, conversie naar waterstof of warmte, en waarbij afnemers de energie lokaal inpassen. Het financieel, organisatorisch, juridisch en technisch samenbrengen is Emmett Green’s bestaansrecht.

Bij de startup heeft Omomo Emmett Green geholpen met de naamgeving (een knipoog naar Emmett Brown in de film Back to the Future), de huisstijl, een nieuwe website en merkbescherming via het Europees merkenbureau.

kaft

Een stip voor Atelier Pro

Hoe verover je het brein van potentiële klanten? Verleid ze om te denken dat ze niet zonder jou kunnen, om ze te inspireren en uit te dagen, om in de toekomst succesvolle opdrachten te maken. Branding is Tinder voor bedrijven: jezelf presenteren als bedrijf op zoek naar de ideale match.

In workshops en via interviews (intern en in de markt) zijn we in stappen gekomen tot een nieuwe, sterke merkpositie van Atelier Pro die gedragen wordt en waaraan bijgedragen is door alle medewerkers. Het merkkompas vormt de leidraad voor alle uitingen van Atelier PRO.

 

It’s about positioning

Roel van der Hooft is bewegingstechnoloog. Hij helpt gehandicapte topsporters met hulpmiddelen die onmisbaar zijn om hun sport te kunnen uitoefenen en hun prestaties te verbeteren. Een nieuwe website die zich richt op sporters en sportorganisaties is een volgende stap in de strategische ontwikkeling van zijn bedrijf.

Als onderdeel van deze internationale profilering hebben we Roel voorgesteld om onder sponsors via campagnes nadrukkelijk aandacht te vragen te vragen voor gehandicapte sporters. Dat is voor sponsors een aantrekkelijke nieuwe markt omdat de gehandicaptensport recent steeds meer aandacht krijgt. Maar nog niet genoeg!

Simpel en toegankelijk

De website van civiele techniekbedrijf Griekspoor was door de jaren heen uitgegroeid tot een veelkoppig monster waar bezoekers zich nauwelijks een weg doorheen konden baan. Opdracht aan Omomo was een website te maken die simpeler en toegankelijker was en die optimaal ingericht was om een slimme seo-strategie mee op te bouwen.

Voorafgaand hebben we  een serie workshops georganiseerd waaraan ook relaties en opdrachtgevers van Griekspoor hun ideeën hadden ingebracht via interviews. → Wat willen we, waarom en hoe? → Wat zijn onze kernwaarden (archetypen) en vervolgens → Wat willen we behouden? → Wat willen we verbeteren? → Wat moeten we opbouwen? Doel van de workshops was ook te komen tot een visuele identiteit die kleur geeft aan het familiebedrijf.

Zero-waste met taste

Cateraar Mood4Food hebben we via Tender Room geholpen met een aanbesteding voor de catering van een grote financiële dienstverlener. De uitvraag van deze opdrachtgever draaide om zaken als duurzaamheid, biologische producten, vega, CO2-footprints en zero-waste. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn we met Omomo in een aantal brainstorms tot een herbezinning op de producten, de diensten en de bedrijfsvoering van Mood4Food gekomen en die nadrukkelijker naar voren gebracht in de communicatie van de cateraar.

Schaalbare profilering

Hoe laat je je als klein architectenbureau zien in de markt waar de meeste aandacht gaat naar de grote jongens die als geoliede machines de media in hun macht lijken te hebben? Voor Sec.architecten maken we jaarlijks een communicatieplan van waaruit we op een efficiënte en schaalbare (en daardoor betaalbare) manier, werken aan het vergoten van de naamsbekendheid van het bureau. Via de eigen website van het bureau en sociale media en ook via publicaties op digitale platforms en magazines. De video is geproduceerd door Stunned uit Zwolle.

Blogs

Voor de nieuwe website van Tenderteam, een bedrijf dat bedrijven begeleidt bij Europese aanbestedingen, heeft Omomo een serie van 21 blogs geschreven over hoe je bij aanbestedingen goede EMVI-plannen schrijft.

It’s in the details

Voor Slice of Image, een bureau voor beeldbewerking, hebben we de website gemaakt. 

Platform voor samenwerkingen

MonoRhetorik is Matt Plezier’s imprint voor zijn publicatieprojecten. Onderzoek naar thema’s, concepten en druktechnieken variërend van grillig tot serieus. Een platform voor samenwerkingen met een breed scala aan kunstenaars, creatieven en drukkers, waarbij informatie en kennis wordt gedeeld. Op de website die we voor MonoRhetorik hebben gemaakt, kan Matt Plezier helemaal zijn gang gaan.