Tenders en pitches

 

Tenders vormen een ideaal instrument voor bedrijven om hun positie in de markt te ontdekken en een nieuwe koers te bepalen en uit te zetten. Zeker voor beginnende bedrijven kan een tender een inspirator zijn voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Maar ook voor bestaande bedrijven kan een tender verduidelijken wat er in de markt van ze gevraagd wordt. Via merkpositioneringstrajecten  en communicatiestrategieën helpen wij mee de koers te verleggen.

Omomo helpt je met alle specialistische kennis die nodig is om een bedrijf onderscheidend te presenteren en staan je bij in de ontwikkeling van een winstrategie voor het binnenhalen van een project of tender. Onze werkwijze is open en inzichtelijk en onderscheidt zich door een aanpak die het tendertraject koppelt aan merkpositie met als doel jouw bedrijf optimaal te presenteren. Door de sterke combinatie van onze kennis op het gebied van aanbestedingen met strategisch communicatieadvies, zijn wij voor bedrijven een efficiënte en solide sparringpartner op het gebied van tendering en offertes.

Wij begeleiden in alle stappen in het tender- en pitchproces. We richten ons op snel een gestroomlijnd aanbestedingsproces in te gaan, waarin we samen winnende EMVI-plannen opstellen.

Tenders schrijven is ondubbelzinnig communiceren. Daarvoor gelden de gebruikelijke taalregels, zoals kort en bondig schrijven, in een actieve vorm, zonder afkortingen, jargon en Engelse woorden waarvan je niet zeker bent of de ontvangende partij die begrijpt. Bij een tender gaat het bovendien vrijwel altijd om vragen en antwoorden en die antwoorden moeten SMART geschreven worden. Wij schrijven, redigeren en doen reviews op teksten die niet alleen SMART zijn maar ook helder en prettig leesbaar in een onderscheidende vorm.

SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. In aanbestedingen gaat het om doelen behalen en de opdrachtgever ervan te overtuigen dat jij die doelen voor hem gaat behalen. Hoe je dat doet, moet je specifiek beschrijven. Je inspanningen moeten meetbaar zijn, passen bij je opdrachtgever en uitvoerbaar zijn binnen de tijd die ervoor staat. Uiteindelijk gaat het erom dat jouw plan van aanpak duidelijk, concreet, ondubbelzinnig en controleerbaar is.